» 2016-2017 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Başvuruları

Başvuru Tarihleri: 22 Şubat – 14 Mart 2016

Başvuru Yeri:       Farabi Değişim Programı Ofisi

Başvuru Şartları : Genel not ortalaması Önlisans ve lisans öğrencileri için-2,00/4,00

                            Yüksek lisans ve doktara Ööğrencileri için 2,5/4,00

Gerekli Belgeler:1-Aday Öğrenci Başvuru Form (2 Adet)

                          2-Onaylı Transkript (2 Adet)

                          3-SGK Aylık prim ve hizmet belgesi ( Kamu veya özel teşebbüste çalışıp/çalışmadığını gösteren belge)      

                          4-Çalışma Bildirim Dilekçesi

                          5-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

NOT:Belgeler Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

İletişim:Ahmet Necdet sezer Kampüsü, Rektörlük E-Blok

Telefon:444 03 03 Dahili-10428

 

 

Farabi Değişim Programı El Kitabı