» Farabi Değişim Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Yarıyılı Başvuruları

Başvuru Tarihleri: 26 Şubat – 15 Mart 2018

Başvuru Yeri:       Farabi Değişim Programı Ofisi

Başvuru Şartları : Genel not ortalaması Önlisans ve lisans öğrencileri için-2,00/4,00

Yüksek lisans ve doktara Ööğrencileri için 2,5/4,00

Gerekli Belgeler:1-Aday Öğrenci Başvuru Form (2 Adet)

2-Onaylı Transkript (2 Adet)

3-SGK Aylık prim ve hizmet belgesi ( Kamu veya özel teşebbüste çalışıp/çalışmadığını gösteren belge)

4-Çalışma Bildirim Dilekçesi

5-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

NOT:Belgeler Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

İletişim:Ahmet Necdet sezer Kampüsü, Rektörlük E-Blok

Telefon:444 03 03 Dahili-10428

1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen devlet  üniversitelerine gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 700.-TL,

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI
2 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN
3 BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN
4 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT
5 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL
6 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS
7 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN
8 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE
9 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ
10 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR
11 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN
12 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ
13 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ
14 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT
15 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK

b) Diğer devlet üniversitelerinde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500.-TL olarak belirlenmesi,

  1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması 1-15 Mart 2018
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi 4 Nisan 2018
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması 25 Nisan 2018
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi 9 Mayıs 2018
YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün) 16 Mayıs 2018


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Farabi Değişim Programı El Kitabı